undulatfakta och annat vetande!!!

undulatägande och tålamod går hand i hand;)

Undulatens färger

sidan är under uppbyggnad! 

Den naturtecknade undulaten

Den vilda undulaten är ljusgrön på kroppen och har gult huvud med vågteckningar/ränder i svart på nacke och rygg den så kallade standardteckningen eller som en del säger normalteckningen/naturteckningen precis som bilden ovan. Antingen har dom ett gult pigment som bas eller så saknar de ett gult pigment och är därför vitt-baserade.
I gul-baserade undulater är kroppen blå i  fjädrarna som kombineras med det gula baspigmentet, vilket resulterar i en ljust grön, den vanligaste sorten.
I vit-baserade undulater finns det inget gult som bas, så den blå strukturen av kroppen och fjädrarna resulterar i klarblå färg som bilden nedan. 

 Grön färgskala hos undulat!

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Undulater har nivåer av mörkfaktor. Antingen är det utan mörk faktor, med mörk faktor eller två mörka faktorer. I den vilda undulaten finns ingen mörk faktor. Med bilderna till hjälp ovan så en grön=gul-baserade undulat utan mörk faktor kommer att vara den ursprungliga mycket ljust grön (bilden överst) den sorten kallas grön eller ljusgrön. 
En mörk faktor resulterar i en mörkare grön (mitten bilden), är den sort som kallas mörk grön. Två mörka faktorer kommer att resultera i en djup olivgrön färg (bilden till höger), det är denna sort som kallas olivgrön. Inom varje nivå av mörk faktor finns utrymme för en viss färgskillnad. En olivgrön kan se lite mörkare ut än en annan oliv undulat och en grön undulat kan ha lite mörkare grön färg än en annan.

Blå färgskalan hos undulat!

 

 

En blå=vit-baserad undulat utan mörk faktor kommer att vara den ursprungliga ljusa himelsblå färgen och denna kallas såklart himmelsblå (bild ett). En mörk faktor kommer att resultera i en något mörkare blå, det är denna sort som kallas koboltblå (bilden i mitten). Två mörka faktorer kommer att resultera i en djup grå blåaktig färg (mer grå än blå), denna färg kallas mauve (bilden nederst till höger). Inom varje nivå av mörk faktor finns utrymme för en viss färgskillnad. En himmelsblå kan se lite mörkare ut än en annan himmelsblå och en kobolt kan ha en lite ljusare ton än en anna mörkare.

 

Violfärg på undulat!

  

 

Violet faktor är en färg som läggs på. Viol är egentligen inte en färg, utan ett dominant anlag. Finns faktorn i fågeln syns den men kan inte bäras dålt. Äkta violett visas bara upp med dubbel faktor på himmelsblå undulater vit-baserade undulater utan mörk faktor (fågeln över till vänster), eller kobolt undulater alltså vita baserade undulater med en mörk faktor (Fågeln till höger). (Fåglarna underst till vänster) visar upp en himmelsblå undulat med dubbel faktor viol och en koboltviol). (Bilden till höger) visar upp grå violbaserade fåglar.

Det är mycket svårt att avgöra om gul-baserade undulater bär en violett faktor. Den violetta färgen mörknar vanligtvis i en grön på samma sätt som en mörk faktor. Tittar man noga kommer en violett anstrykning vara synliga.

här under är en grön undulatunge med violfaktor vänster och bild två skillnad på en grön undulat med violfaktor och en vanlig grön: 

 

Grå Faktor hos undulat!

 

  

 

 

Om en undulat har en grå faktor, kommer färgen grå dominerar den underliggande färgen. Gul-baserade undulater blir grön-grå och vit-baserade undulater blir gråfärgade.
(Bild 1 vänster överst) visar tre olika skalor ur den vitbaserade skalan och gråfaktor och tre olika färgteckningar samtidigt nämligen skuggvinge, en naturtecknad och en gråvinge.
(Bild 2) visar en undulat som är ur den vitabaserade och en ur den gul-baserade.
(bild 3, mittersta) visar en unge ur den gul-baserade skalan.
(Bild 4) visar ur den vita-baserade och så också (bild 5).

 

 

Gråvinge hos undulat!

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förutom en mörk faktor kan undulater också ha en grad av vingutspädning som kallas gråvinge. Det finns fyra typer av denna som heter vid namn gråvinge (bild 1), skuggvinge (bild 2), Ljusvinge (bild 3), dilute (bild 4), Sista bilden visar hur en gråvinge kan se ut med opalin teckningen.
Greywing/gråvingade undulater har grå tecken på huvud och vingar i stället för svart, och kroppsfärgen är ungefär 50% utblekt. Skuggvingar har samma gråa markeringar av gråvinge men där kroppens färg är färgreducerad. ljusvinge undulater har mycket ljus eller inga tecken på huvud och vingar och kroppens färg är ljusare. En dilute undulat tvättas ut överallt så att säga allt går i varandra på hela kroppen. Huvudet och ving markeringarna är mycket ljus, och kroppens färg är ungefär 80% urblekt, den ser nästan ut som dom normaltecknad fåglarna fast där vågteckningen är urblekt gråa istället.

 

Gulmaskning på undulater!

Gulmaskad typ 1:

 

Gulmaskade typ 2 här nedan för:


 

 

Dom gulmaskade undulaterna eller som dom heter på engelska yellowface befinner sig emellan den gul-baserade undulaten och den vita baserade undulaten. Det finns olika grader och nivåer av gult pigment, mindre än den gul baserade sorten. Dessa olika nivåer av gult pigment orsakas av flera olika gener. Det finns två typer av gult nämligen typ 1 och typ 2. Hos typ 1 håller sig det gula runt undulatens huvud samt också i stjärtfjädrarna men ingen annan stanns. (Bild 1 och bild 2)

Hos undulater med typ 2 gulmask har dom gult i runt huvudet, fjädrar och stjärt, precis som den i typen 1. Men efter den första ruggningen vid 3 månaders ålder, förvandlas det gula i kroppsfärgen och skapar en ny färg, beroende på den ursprungliga färgen. I fallet med den himmelsblå varianten som har typ 2 formas en turoksfärg, men i typ 1 förblir kroppsfärgen himmelsblå. (Bild 3, 4, 5, 6 och 7) visar typ 2 där en är:
Grå (Bild 3) men ser olivfärgad ut då det gula flytit ihop med kroppsfägen)
En turkos (Bild 4) samma sak där masken har flytit ihop med kroppsfägen)
En till turkos (Bild 5) med mer maskfärg som flytit ut och ger då ännu mer turkos färg.
Två grå undulater (Bild 6) samma sak där och det ger dom sina härliga kroppsfärger.
En grå (Bild 7) med samma sak där vad gäller maskfägen och kroppsfärg.
En albino med gul mask typ två (Bild 8) som ger fågeln en mer creamgul färg.
I gröna undulater finns redan det gula pigmentet alltså säger man inte gulmaskad typ 1 eller 2 till dom utan enbart dom gröna nyanserna och teckningarna dom har.

 

Albino och Lutino hos undulater!

albino bilderna här under: 

 

Lutino Bilderna ovan och under:

 

Cermino undulater vänster, höger och underst:

 

Man kan säga att Lutino och albino raderar effektivt all färg och teckning av en undulat, vilket innebär att endast basfärgen gul eller vit finns kvar. Lutino och albino är samma sort, de är bara olika namn för samma sort i den antingen gul-baserade sorten eller den vita baserade soten hos en undulat. 
Albinos är vita baserade undulater och alla är vit med röd / rosa ögon (bilderna ovan till vänster dom vita). Lutinos är gula baserade undulater och alla är gula med röd / rosa ögon (Bilderna ovan höger dom gula). Det finns två mutationer som visar upp på lutino och albino.
En Lacewing som gör att 
huvud och ving markeringar visas upp i en ljusbrun färg (tar upp det mer nedan om denna sort).
Yellowface uppkommer i albinos, normalt är alla vita och visar upp olika grader av ljusgul. Dessa undulater kallas ibland creamino (Bilderna 5,6,7). Om det är en yellowface typ 1 finns det gula endast i huvudet även kallad mask. Om det är en yellowface typ 2 har amtliga albinos fjädrar en krämgul färg.
Vaxhuden hos vuxna lutino och albino undulater hanar ändrar inte färg. hanarna har lila vaxhud livet igenom och vuxna honor hos lutinos och albinos har den normala rosa eller i häckningskondition bruna vaxhuden.

 

Opalin hos undulater!

 

 

 

Opalin är en "avkläddnings" mutation av ränder hos undulater. De saknar det randiga mönstret på huvudets fjädrar så att det finns tjockare vita områden och tunnare svarta ränder. En annan funktion som bidrar till skönheten av denna mutation är att kroppsfärgen går genom ränderna på baksidan av halsen och ner genom vingpennor. Opalin undulaters stjärtfjädrar är karaktäristiskt mönstrad med ljusa och färgade områden som löper längs stjärtfjädrarna.
Detta är ett könsbundet annlag.
Bild 1 visar den karaktäristiska teckningen.
Bild 2,3,4,5,6 och 7 visar olika färger och hur det kan se ut med opalin teckningen.
Bild 8 visar en opalin vänster och en normaltecknad till höger.

 

Spangle hos undulat!

 

 

 

 

 

 

 

Spangle gör så att markeringarna på vingarna och stjärt blir som opaliners "avklädda", i stället för de normala svarta fjädrarna med vita kanter skapar det normala "avkläddnings" mönster som kan liknas med en ängels vingar, fjädrarna är mestadels klargula eller vita med en tunn svart rand vid kanten. Ibland orsakar det en paljett mutation mellan ränderna på baksidan av huvudet. En undulat kan vara både opalin och spangle, vilket orsakar ett unikt mönster av färg genom vingarna.
Sedan kan också finns en genetisk dubbelfaktor spangle även kallad i förkortning DF spangle. Hos en sådan fågel är dom antingen gula eller helt vit beroende på basfärg. Du kan se om en undulat är en dubbel-faktor spangle eftersom dess irisring i ögat ljusnar normalt med åldern. Jämförelsevis, lutino och albino har röda ögon och en så kallad dark-eyed clear har mörka plommon ögon hela livet.
Bild 1, 2, 3 (mitten bilden) och 4 visar fåglar som är spangle utan opalin-anlaget. dom är helt rena spangles rakt igenom.
Bild 5, 6,7,8 samt 10 visar olika variationer av opalin-spangles.
På bild 9 visar en fågel till höger med en normalteckning och en undulat med ren spangle.
Bild 11,12 och 13 visar hur dubbelfaktor spangle ser ut där 12 och 13 är samma fågel (som har bantat). Visar också upp dom vackra ögonen.

 

Kanelvinge hos undulat!

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanelfärgen på dessa fåglar kallas för kanelvinge eller isalbell, på engelska kallas det cinnamon, denna mutationen gör att där det skulle vara svart på vingarna och huvudet är istället kanelbrunt. Kanel mutationen påverkar inte färgen på fjäderdräckten men kan ibland ge dem en kanelfärgad brun skiftning.
Bilderna 1, 2, 3 och 4 visar olika sorters fäger och teckningar ihop med kanelvinge mutationen.
Bild 5 visar en fågel som har kanelvingemutationen fågeln till vänster i bild och till höger den normala svarta randningen hos fågeln. Båda har samma kroppsfärg himmelsblå men inte samma randfärg.
Bild 6 visar en fågel till vänster med opalinmutationen och fågeln till höger kanelvingemutatioen.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)